Druki i dokumenty

oświadczenie inwestora

Karta Ewidencyjna obiektu

Informacja dotycząca BIOZ

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag art. 56

Oświadczenie o podjęciu obowiązkow inspektora nadzoru inwestorskiego

potwierdzenie odbioru przyłącza

Wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robot budowlanych

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu technicznego