Formularze urzędowe

Formularze nie są drukami obowiązującymi na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia ich sporządzenia.

Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe.