Komunikat nr 1/2022 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat nr 1/2022  Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowany do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych

komunikat