Komunikat o nowelizacji prawa budowlanego

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

W dniu 28 czerwca 2015 wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.2015.443.).

Nowelizacja dotyczy uproszczenia i skrócenia procedury budowlanej poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym.