Rejestry i ewidencje

Rejestry, ewidencje prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim:

  1. rejestr skarg i wniosków,
  2. rejestr katastrof budowlanych,
  3. rejestr postanowień i decyzji administracyjnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  4. ewidencja decyzji wraz z dokumentacją techniczną, postanowień i zgłoszeń – przekazanych do tut. Inspektoratu przez organ administracji architektoniczno – budowlanej,
  5. ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
  6. rejestr postępowania egzekucyjnego, ewidencja upomnień, rejestr tytułów wykonawczych, rejestr postanowień w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  7. rejestr wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.